Индустриски производи, ремонт на котли

 1. Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Вертикален резервоар за акумулирање на геотермална вода ( V=1300 000 l)
 1.  Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Цевен изменувач во бојлер за санитарна вода ( V=8000 l)
 1.  Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Вертикален резервоар за акумулирање на геотермална вода ( V=1000 000 l)
 1.  Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Економајзер за искористување на топлина од издувни чадови и гасови
 1.  Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово, Македонија
 • Економајзер за искористување на топлина од издувни чадови и гасови
 1.  Винарија и фабрика за безалхохолни пијалоци “Бовин” Неготино, Македонија
 • Цевен прохромски противструен топлотен изменувач
 1.  Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Челични резервоари за нафта ( 2xV=2500 l)
 1.  Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( V=3500 l)
 1.  Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
 • Челични резервоари за нафта ( 2xV=2000 l)
 1.  Здравствен дом “Тут Ком” Прилеп, Македонија
 • Челичен резервоар за нафта ( V=4000 l)