Индустриски системи

за производство на технолошка пареа

 

  1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Maestro” с. Сакуле – Белград, Р. Србија
  • Котел за производство на пареа (Q=1400 kW;Vp=2000kg/h; p=6 bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива
  1.  Фабрика за преработка на овошје “Витарес” Ресен, Македонија
  • Котел за производство на пареа (Q=2100 kW; Vp=3000kg/h; p=10bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива
  1.  Фабрика за преработка на овошје “Витарес” Ресен, Македонија
  • Котел за производство на пареа (Q=1750 kW;Vp=2500kg/h; p=6bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива
  1.  Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово,Македонија
  • Котлара со котел за производство на пареа (Q=1500 kW; p=6bar); гориво: нафта
  1. Винарија и фабрика за безалхохолни пијалоци “Бовин” Неготино, Македонија
  • Топловодни котли на цврсто гориво ( 2xQ=40 kW)