Климатизација и вентилација

 1. Текстилна фабрика “Comfy Angel” Прилеп, Македонија
 • Систем за климатизација, топлотни пумпи (ладилен капацитет Q=200 kW)
 1. Фабрика за преработка на тутун АД “Соко Мак” Битола, Македонија
 • Систем за климатизација, топлотни пумпи (ладилен капацитет 2xQ=280 kW)
 • Клима комори (капацитет 3xV= 10 000m3)
 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони
 1. Модна конфекција “Амика” Пробиштип, Македонија
 • Систем за климатизација со топлотни пумпи (ладилен капацитет Q= 45 kW)
 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Млеко” Радовиш, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони
 1.  Ноќен клуб “Студио 54” Прилеп, Македонија
 • Систем за климатизација и вентилација
 1.  Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони
 1.  Хотел ” Милка” Охрид, Македонија
 • Систем за климатизација со топлотни пумпи (ладилен капацитет 2xQ=150 kW)