Пумпни станици

  1. Хотел ” NEW STAR” Скопје, Македонија
  • Пумпана станица за топла и ладна вода
  1. Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
  • Систем за водовод и канализација
  1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
  • Систем за водовод и канализација
  1. Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
  • Систем за водовод и канализација